بلاگ
درباره ما
تماس با ما

سمپاشی سوسک‌های ریز ودرشت

سمپاشی سوسک یکی از فعالیت‌های اصلی سمپاشی نوین است.یکی از عمده‌ترین معضلات جامعه، حضور سوسک‌هاست که سمپاشی نوین با استفاده از علم روز و یک نوع سم، بدون نیاز به شستشوی منازل بعد از سمپاشی در کوتاه‌ترین زمان محیط را صد درصد پاک‌سازی می‌کند.

ادامــــــه
قبلی
ادامــــــه
درخواست سفارش
هزینه برای متراژ تا متر مربع بین بازه تومان می‌باشد.
قبلی
درخواست سفارش
سفارش شما با موفقیت ثبت شد. کارشناسان ما برای تعیین وقت با شما تماس خواهند گرفت.
سمپاشی سوسک‌های ریز ودرشت
کادر مجرب و حرفه ایکادر مجرب و حرفه ای
تضمین قیمتتضمین قیمت
حضور به موقعحضور به موقع
پشتیبانی 24 ساعتهپشتیبانی 24 ساعته
ادامــــــه
ادامــــــه
درخواست سفارش
هزینه برای متراژ تا متر مربع بین بازه تومان می‌باشد.
درخواست سفارش
سفارش شما با موفقیت ثبت شد. کارشناسان ما برای تعیین وقت با شما تماس خواهند گرفت.

انواع سوسک

سوسک کابینت (آلمانی)

سوسک کابینت (آلمانی)

سوسک آلمانی یا سوسک کابینت به رنـگ قهـوه‌ای روشن تا تیـره و نوزدان آن‌ها به رنگ قهوه‌ای تیـره و مشکی بوده، اغلـب بال دارند؛
اما پرواز نـمـی‌کنـنـد. سـوسـک‌هــای آلـمـانی بـاعـث بـیـماری‌های تنگی نفس، آلرژی و مسـمومـیـت غذایی می‌شوند؛ اما اصلا جای نگرانی نیست سمپاشی نوین با متخصصین در این حوزه با یکبار سمپاشی سوسک‌های آلمانی را از بین می‌برد.

سوسک سیگار

سوسک سیگار

ســوسـک سـیگـار بـه رنـگ قـهـوه‌ای مـایـل بـه قــرمــز و در ابـعـاد کــوچـک هستند. ایـن حـشـرات از کـلیـه‌ی مـواد خـوراکی تـغـذیـه می‌کـنند. بیشتر در انـبـارهـای تـوتـون، تنبـاکـو، غـلـات، آجـیـل و ... ســاکــن هـسـتـنـد امــا در خــود سـیگـار و بـرگ آن یـافـت نمی‌شـوند. درصــورت مــشــاهــده ایـن سوسـک‌ها در اطـراف خـود بـا مـشـاوران سـمـپـاشـی نـویــن تــمـاس بـگـیـریـد.

سوسک حمام (آمریکایی)

سوسک حمام (آمریکایی)

یکی از شایـع‌تریـن مـعـضلـات جـامـعـه‌ی شـهـری سـوسـک حـمـام اســت. ایــن حـشــره بـزرگ‌تــریــن گونـه از سـوسک‌های جــهان بـه شـمـار مــی‌رود. ایـن ســوسـک‌ها بیشتـر در خــارج از مــنــزل بــوده و بــا خـزیدن و پــرواز وارد مـحــل مـی‌شــونـد.سـمــپــاشــی نــویـن بــا اسـتفـاده از سـم‌هــای بــدون بــو و بـــدون نـیــاز بــه تــرک کــردن مـحـل، مــحــیــط را بــرای شــمــا پـاکــســازی مـی‌کــنـد.

سوسک پشت قهوه‌ای

سوسک پشت قهوه‌ای

ســوسک‌های پشت قهوه‌ای بـا بـاندهایی بـه رنـگ قـهوه‌ای روشن
تا تیره هـستند. این سـوسک‌ها مـنـاطـق گرم و مرطوب را ترجیح می‌دهند. نکته‌ی جالب درباره، ایـن حشــرات مـوذی تغـذیـه از کتـاب‌هـا، کاغـذهای دیـواری و چـسب مبلمـان اســت که می‌تـواند خـسـارت زیـادی بــه‌بـار بــیـاورد. درصـورت مـشاهـده، ایـن ســوسک‌ از کـارشـنــاسان سـمـپـاشی نــویـن کمک بـگیـرید.

سوسک ترکستانی

سوسک ترکستانی

سوسک‌های ترکستانی که بـه رنـگ قـرمـز مـایل بــه قهوه‌ای در فـضای بـاز دیده می‌شوند، آسیای مـیانـه، افغانسـتان، مصر و...زندگی می‌کنند. این نوع حشــره فـاقد بال بـوده و به‌طـور معمـول در فـضـای کوچک، نمناک و تاریک؛ مـانند: کنتور آب یافت می‌شوند. سـمپاشی نوین بـا به‌کارگیری مـتخصصین در زمینه حشــره‌شـنـاسی توانـایی از بـین بـردن این آفات را با بــه‌روزتـریـن روش‌ها دارد.

سوسک شرقی

سوسک شرقی

ســوسـک شـرقی بـه رنـگ قهـوه‌ای تـیـره، در مکــان‌هـای مرطــوب، ســرد یاگــرم و بـیشـتر اطراف حـمـام، دسـتشـویـی و سـیـنـک‌هـای ظــرف شویـی دیده می‌شـوند. سـوسک‌هـای شـرقی به دلیل زنـدگـی در فاضلاب‌هـا اکثر عـوامـل بـیمـاری‌زا را حـمل می‌کنند؛ اما جای نگرانــی نیست سمپـاشی نویـن بـا به کارگیری افراد مـجرب و حـرفه‌ای بـا بـهترین روش‌هــا؛ ســمـپـاشـی را انـجـام می‌دهنـد.

بهترین زمان برای سمپاشی

سوسک‌ها در انواع مختلف وجود دارند و زمان سمپاشی بسته به انواع مختلف سوسک متفاوت است. هرچند که در صورت دیدن اولین سوسک باید اقدام به جلوگیری و سمپاشی محل کرد؛ اما بهترین زمان برای سمپاشی سوسک از اردیبهشت تا شهریور می‌باشد؛ چون تقریباً اکثر حشرات در بهار تخم‌گذاری می‌کنند. سوسک‌ها اغلب بیشترین فعالیت خود را در شب و مکان‌های تاریک دارند و بهترین زمان برای سمپاشی صبح و قبل از ظهر است.
سوسک‌ها ناقل بیماری‌هایی مثل، اسهال خونی، مسمومیت غذایی و....هستند؛ اما جای نگرانی نیست سمپاشی نوین با وجود کادری مجرب و حرفه‌ای بهترین روش را برای سمپاشی محل شما ارائه می‌دهد.

بهترین زمان برای سمپاشی

نکات مهم سمپاشی سوسک‌ها

برای از بین بردن کامل حشرات ابتدا نیاز به تشخیص نوع حشرات است که کارشناسان حشره شناسی سمپاشی نوین در این مورد شما را یاری می‌دهند. سوسک‌ها همه چیز خوارند و با پیدا نکردن غذا حتی از خمیر دندان، صابون و یا چوب تغذیه می‌کنند. این حشرات موذی بیشتر زیر کابینت‌ها و زیر وسایل آشپزخانه پنهان می‌شوند. سوسک‌ها مقاومت زیادی در برابر سموم دارند و برای از بین بردن آن‌ها نیاز به سم قوی هست؛ پس بهتر است از متخصصین سم شناسی در این‌باره، کمک بخواهید. سمپاشی نوین با بکارگیری علم سم شناسی بهترین متد را برای از بین بردن حشرات به کار می‌برد.

نکات مهم سمپاشی سوسک‌ها

دیگر خدمات ما

مزیت خدمات ما

استفاده از مواد بدون بو

حفظ سلامت تنفسی شما

عدم نیاز به شستشوی وسایل

استفاده از بروزترین متد دنیا

بدون نیاز به ترک منزل

استفاده از مواد و سموم گیاهی

دفع تمامی آفات با سم گیاهی

به کارگیری متخصصین سم‌شناسی

ادامــــــه
قبلی
ادامــــــه
قبلی
درخواست سفارش
هزینه برای متراژ تا متر مربع بین بازه تومان می‌باشد.
درخواست سفارش
سفارش شما با موفقیت ثبت شد. کارشناسان ما برای تعیین وقت با شما تماس خواهند گرفت.
سمپاشی غرب تهران: ۰۲۱-۴۴۰۳۶۷۳۸
سمپاشی مرکز تهران: ۰۲۱-۸۸۵۵۸۸۴۶
سمپاشی شمال تهران: ۰۲۱-۲۲۲۸۱۲۳۸
سمپاشی شرق تهران: ۰۲۱-۷۷۸۰۶۱۷۷
سمپاشی لواسان: ۰۲۱-۲۲۵۵۷۶۰۰

وبلاگمشاهده همه

استفاده از دستگاه‌های دورکننده حشرات
۲۴ خرداد ۱۴۰۰

استفاده از دستگاه‌های دورکننده حشرات

محصولات بی‌شماری برای دور کردن و از بین بردن جانوران و حشرات موذی در بازار موجود است که نوید بخش نتیجه‌های عالی ولی درعمل بسیار ناکارآمد هستند. این محصولات در بدترین حالت، ممکن است از نظر سلامتی برای شما و خانواده‌تان خطرناک باشند. دور نگه داشتن حشرات موذی و جوندگان، همیشه برای صاحبان خانه و یا محل کار حائز اهمیت است. وجود این حشرات باعث بیماری‌های متعدد، خسارت‎های مالی، جانی و...است.
بیشتر بخوانیدادامه مطلب
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
اهمیت سمپاشی انبارها
۲۴ خرداد ۱۴۰۰

اهمیت سمپاشی انبارها

در تعریف، انبار به محل نگهداری مواد غذایی، اشیا، وسایل الکترونیکی و...گفته می‌شود. نظافت و پاکیزگی انبارها، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا در صورت عدم رعایت پاکیزگی، انبارها بهترین مکان برای سکونت حشرات و جانوران موذی خواهند شد. به منظور کنترل ورود آفات در انبار و جلوگیری از خساراتی نظیر: صدمه به سلامت کارگران، ضررهای مالی و آسیب به بارهای داخل انبار معمولا از سمپاشی استفاده می‌شود.
بیشتر بخوانیدادامه مطلب
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
عوارض سمپاشی غیراصولی
۲۴ خرداد ۱۴۰۰

عوارض سمپاشی غیراصولی

فرارسیدن فصل گرما، معضل هجوم حشرات موذی را به شکل چشم‌گیری افزایش می‌دهد. یکی از دلایل مهم سمپاشی در این فصل، آسیب‌های جدی این حشرات به سلامت انسان است. وجود سوسک، موریانه، مارمولک و موش در محل زندگی، محیطی ناسالم و غیر بهداشتی را به همراه خواهد داشت. این حشرات با حرکت بر روی تمام سطوح، چه خوراکی و چه غیرخوراکی باعث می‌شوند
بیشتر بخوانیدادامه مطلب
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
مشاهده همه
محمدرضا گلزار

محمدرضا گلزار

من چندماه پیش سمپاشی منزلم رو با سمپاشی نوین انجام دادم. تیمی به شدت حرفه‌ای برای سمپاشی فرستادن.از خدمات و دقت و نظمشون خیی راضی بودم.

بیگی

بیگی

من از خدمات سمپاشی نوین برای ویلا استفاده کردم. هم سریع اومدن و پشتیبانی فوق العاده ای داشتن .

مهندس سبحانی

مهندس سبحانی

من از خدمات سمپاشی نوین برای سمپاشی شرکتم استفاده کردم. طبق صحبت ها بدون نیاز به ترک شرکت و لطمه به تایم کاری سمپاشی رو انجام دادند.خیلی ممنون بابت این خوش قولی و کار حرفه‌ای

تهرانی

تهرانی

من برای سمپاشی منزل از خدمات سمپاشی نوین استفاده کردم.به شدت از سرعت عملشون و دقت و نظم در کارشون راضی بودم.